Belastingaangifte M-formulier door Bab - Belastingadvies buitenland

Wanneer u van of naar het buitenland migreert, moet u een aantal belangrijke zaken bij de Nederlandse belastingdienst op orde brengen. Vergeet u dit of pakt u het niet op de juiste manier aan, dan kan dit grote financiële gevolgen. Bab – Belastingadvies buitenland biedt hulp. Ook als het gaat om (tijdelijk) wonen en werken binnen of buiten Nederland.

“Leuker kan Bab het niet maken,
wel makkelijk.”

Profielfoto van Annet, Nederlandse belastingadviseur voor migratie buitenland.

Annet Stoker
Belastingadviseur

Eigenaar van Bab – Belastingadvies buitenland. Tevens voormalig ambtenaar bij de Nederlandse belastingdienst, gespecialiseerd in advies voor expats en particulieren die (tijdelijk) werken, wonen in of migreren van en naar het buitenland.

Wat kan Bab voor u betekenen?

Bent u particulier of expat en (deels) belastingplichtig in Nederland, dan kan Bab u advies en hulp bieden bij uw Nederlandse belastingaangifte wanneer er sprake is van:

 • (Migreren van of naar het buitenland
 • (Tijdelijk) wonen en/of werken in Nederland
 • (Tijdelijk) wonen en/of werken in het buitenland
 • Inkomsten uit grensarbeid
 • Detachering of seizoensarbeid
 • Aanvragen of wijzigen van toeslagen
 • Ontvangen van een Nederlandse uitkering in het buitenland
 • Ontvangen van een Nederlands pensioen in het buitenland

Bab kan antwoord geven op vragen als:

 • In welk land ben ik belastingplichtig?
 • In welk land ben ik voor de belastingdienst woonachtig?
 • Mag ik gebruik maken van de 183-dagen regeling?
 • Ik heb een conserverende aanslag ontvangen, wat houdt dit in?
 • Waar moet ik op letten bij een migratie van of naar het buitenland?
 • Behoud ik mijn recht op zorgtoeslag of kindgebonden budget?
 • Waarom krijg ik het NiNbi – opgaaf wereldinkomen toegestuurd?
 • Moet ik het M-formulier invullen?

Diensten en tarieven

Bab biedt haar diensten aan tegen vaste tarieven, administratiekosten inbegrepen. Persoonlijk advies en overige diensten uitgezonderd. Alle prijzen staan inclusief BTW vermeld.

Staat uw formulier er niet bij of heeft u vragen, dan kunt u dit in de gratis offerte vermelden of e-mailen naar: info@belastingadviesbuitenland.nl

DienstenTarieven
M-formulier 
particulieren
Jaar van migratie van of naar het buitenland.
€99,-
C-formulier 
particulieren
Hele jaar woonachtig buiten Nederland.
€79,-
P-formulier 
particulieren
Hele jaar woonachtig in Nederland.
€65,-
NiNbi
Opgaaf wereldinkomen.
€35,-
Toeslagen (huur, zorg of kinderopvang)
Wijzigen of stop zetten.
€19,-
Toeslagen (huur, zorg of kinderopvang)
Aanvragen
€35,-
Aangifte herberekenen.formulier
tarief
Pluspakket*
Maak van uw aangifte een all in service
– Uitstel aanvragen**
– Digi-D machtiging
– nazorg
€35,-
Digi-D machtiging.€7,50
Nazorg.€30,-
Uitstel aanvragen.**€20,-
Poststukken verzenden.€35,-
Persoonlijk advies en overige diensten
Tarief per uur
– Hulp bij emigreren
– Vragen over pensioen
– Vragen over toeslagen
– Brieven en bezwaarschriften opstellen
– Hulp bij adreswijziging
– Hulp bij aanvragen BSN
– Hulp bij wijzigen rekeningnummer
– Overige diensten
€37,50

Tarieven staan vastgesteld, zijn inclusief BTW en administratiekosten, exclusief verzenden van poststukken. Uitgezonderd overige diensten en Persoonlijk advies.

* Alleen geldig wanneer het pakket direct meebesteld wordt.
** Aanvraag van uitstel valt alleen in het pakket, indien de verloopdatum van de aangifte meer dan twee weken bedraagt op het moment van ontvangst van betaling voor de bijbehorende service.

Definitieve en voorlopige aanslag

Ongeveer drie maanden na het indienen van de blastingangifte kunt u de voorlopige aanslag verwachten. Let op!! deze is niet definitief. Afhankelijk van de drukte bij de belastingdienst kan het tot maximaal drie jaar duren voordat u de definitieve aanslag krijgt.

Nazorg

De documenten zijn netjes ingediend. Nu is het toch een kwestie van rustig afwachten tot de aangifte door de belastingdienst wordt behandeld? Waarom heb ik dan nazorg nodig?

De belastingdienst is een groot orgaan met veel afdelingen en adressering. Veel van de aangiftes worden nog met de hand gecontroleerd.

Voor de berekening van de aangifte moeten diverse documenten naar verschillende afdelingen van de belastingdienst worden verzonden. Daarom is het belangrijk om te controleren of deze goed ontvangen zijn en daadwerkelijk aan uw aangifte gekoppeld.

Als dit niet het geval is kan het zo gebeuren, dat u in plaats van geld terug te ontvangen een naheffing krijgt van enkele tientjes tot duizenden euro’s.

Wat zit in het nazorgpakket?

 • Bab controleert of alle formulieren en documenten op de juiste afdeling zijn ontvangen.
 • Na drie maanden zal Bab navraag doen of alle documenten in de berekening zijn meegenomen.
 • Wanneer een document niet wordt meegenomen in de berekening zal Bab een bezwaarschrift voor u opstellen met het verzoek dit als nog te doen.*
 • Indien er een bezwaarschrift is verzonden, zal Bab wederom een controle uitvoeren.
 • Pas als u de voorlopige aanslag heeft ontvangen waarin alle documenten voor de berekening in uw aangifte worden meegenomen, rondt Bab de opdracht af.
 • Vanaf nu is het geduldig wachten op de definitieve aanslag.

Wanneer Bab een bezwaarschrift voor u opstelt, wordt deze per e-mail aan u verzonden zodat u deze kunt uitprinten ondertekenen en opsturen naar de juiste afdeling of persoon bij de belastingdienst.

Digitale aangifte

Over het algemeen zal Bab uw aangifte en overige zaken met de belastingdienst digitaal behandelen. In veel gevallen moet u hiervoor een Digi-D machtiging aanvragen.

De aanvraag van de Digi-D machtiging kunt u ook door Bab laten doen. Dan krijg u een link toegestuurd waarmee u de machtiging kunt inzien en bevestigen.

Wat is een Digi-D machtiging?

Met een Digi-D machtigingen geeft u toegang aan derden tot specifieke overheidstaken. Hiermee kan bijvoorbeeld Bab – Belastingadvies buitenland uw aangifte behandelen terwijl al uw andere gegevens afgeschermd blijven. De machting kan ten alle tijden worden ingetrokken.

Geef nooit uw eigen Digi-D code

Wat iemand u ook probeert wijs te maken, geef nooit uw eigen Digi-D code. Dit is nergens voor nodig. Als u dit wel doet, geeft u de persoon toegang tot al uw gegevens bij de overheid en andere instanties. Met alle gevolgen van dien.

Als u de persoon vertrouwt, kunt u deze via Digi-D eenmalig laten machtigen voor een specifieke overheidstaak. Hierdoor blijven al uw overige gegevens afgeschermd en veilig. De machtiging kan ten alle tijden worden ingetrokken.

U kunt de code zelf aanvragen of dit door Bab laten doen. Heeft u een nazorgpakket dan is deze service inclusief.

Verzenden van (bezwaar)schrift, document of bewijsstuk

Over het algemeen worden aan u documenten en schriften die door Bab zijn opgemaakt, inclusief de juiste adressering per e-mail toegezonden. U hoeft ze alleen nog maar uit te printen en per post op te sturen. Wanneer het opmaken van een schrift of document niet in het pakket zit, worden hiervoor (extra) kosten in rekening gebracht.

U kunt ervoor kiezen om documenten door Bab per briefpost te laten versturen. Dit wordt aangetekend vanuit het kantoor in Zweden gedaan. Indien van toepassing krijgt u een kopie van het verzendbewijs per e-mail toegestuurd. Let op!! Hieraan zijn extra verzend- en administratiekosten verbonden.

Het digitaal verzenden van schriften, documenten en bewijsstukken gaat via het ssl versleutelde domein van belastingadviesbuitenland.nl Wel zo veilig.

Wat gebeurd er met mijn gegevens?

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet overgedragen aan derde met uitzondering van de belastingdienst en betrokken instanties.

Wanneer de aangifte digitaal geschiedt, heeft u ten alle tijden inzage op de gegevens via uw account bij de belastingdienst. Als de aangifte schriftelijk is gedaan, dan ontvangt u een fotokopie per email.

Na afronding van de opdracht, wordt u ingelicht. Tenzij anders aangegeven, zullen hierna de door u aangeleverde documenten binnen 30 dagen vernietigd worden. Uitzondering hierop zijn de gegevens die nodig zijn voor de administratie van Bab.

Contact

E-mail: info@belastingadviesbuitenland.nl