Twee vriendinnen doen belastingaangifte

Belastingaangifte doen met Bab

U laat uw Nederlandse inkomstenbelasting (voor buitenland) door Bab verzorgen. Hoeft u nu niets meer te doen? Dat zou geweldig zijn, maar helaas is dat niet de realiteit.

Zoals een kunstenaar verf nodig heeft om het doek te beschilderen, heeft uw adviseur informatie nodig voor het verwerken van uw belastingaangifte. Aan de hand van de door u geleverde gegevens, kan Bab met toepassing van wetskennis uw aangifte juist invullen.

Wat kunt u verwachten

Zodra de volledige betaling voor de opdracht is ontvangen, gaat u met uw adviseur aan de slag. Bab meldt u aan bij het portaal voor het snel en veilig delen van gegevens. Wilt u liever gebruik maken van e-mail, dan is dat ook mogelijk.

Het is belangrijk dat u alle benodigde informatie aanlevert. Want het vergeten van één gegeven, kan het verschil uitmaken tussen geld terugontvangen of onnodig betalen. Om geen documenten en gegevens mis te lopen, heeft uw belastingadviseur een checklist voor u opgesteld.

To-do lijst en stappenplan

Let op! Zodra Bab met uw opdracht begint, mag u niet meer bij de belastingdienst op de betreffende belastingaangifte inloggen of wijzigingen aanbrengen. Doet u dit wel, dan kunnen er fouten in het systeem ontstaan, met nadelige gevolgen voor uw aangifte.

Uw to-do lijst

□ Registratie portaal afronden.
□ DigiD Machtiging goedkeuren.
□ Checklist afwerken.
□ Documenten aanleveren.
□ Inzage en instemmen met aangifte.

To-do lijst adviseur

□ Portaal account aanmaken.
□ DigiD machtiging aanvragen.
□ Checklist aandienen.
□ Gegevens controleren.
□ Aangifte verwerken.
□ Aangifte indienen.
□ Vragen over checklist beantwoorden.

Alleen met nazorgpakket
□ Controleren juiste ontvangst gegevens bij de belastingdienst.
□ Controleren of alle gegevens zijn meegenomen.
□ Op verzoek controleren voorlopige aanslag.
□ Op verzoek controleren definitieve aanslag.
□ Vragen beantwoorden* over de aangifte en aanslag.
□ afronden opdracht 1 maand na definitieve aanslag.
*op fair policy basis.

Inzage & akkoord

Zodra uw aangifte is afgerond, krijgt u een kopie ter inzage. Pas na uw uitdrukkelijke toestemming wordt de aangifte door uw adviseur bij de belastingdienst ingezonden.

Vragen beantwoorden

Heeft u vragen* over de checklist, dan kan uw adviseur deze beantwoorden. Maakt u gebruik van het nazorgpakket, dan kunt u kosteloos vragen* stellen over uw aangifte en aanslag. Voor vragen binnen het pakket geldt een ‘*fair policy’;  U kunt in de FAQ of de algemene voorwaarden meer hierover lezen.

Wanneer u dieper wilt ingaan op uw aangifte/aanslag zoals, uitleg over een berekening, wat-als scenario, indirecte vragen, etc., dan zijn hieraan extra kosten verbonden. Uiteraard wordt er dan eerst een offerte aangeboden.

Identificatie via DigiD

Belastingadviseurs zijn wettelijk verplicht om persoonsidentificatie aan de klant te vragen. Bab gebruikt hiervoor uw DigiD machtiging. U hoeft daarom geen kopie van uw paspoort of ID te geven.*

Privacy en gegevens

Uw documenten en aangeleverde gegevens voor uw belastingaangifte worden vertrouwelijk behandelt en nooit gedeeld met derden. Aan het einde van de opdracht worden deze gegevens binnen de wettelijke termijn vernietigd. U kunt meer hierover lezen in het privacybeleid.

You cannot copy content

Scroll to Top