Mijn kind woont in het buitenland – kan ik kindgebonden budget krijgen?

Lees voor

Ja, als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt én als u aan de andere voorwaarden voldoet, dan krijgt u ook kindgebonden budget. Op de website van de SVB leest u hoe het zit met kinderbijslag in het buitenland.

Uw kind heeft een burgerservicenummer nodig

Is uw kind in het buitenland geboren en wilt u kindgebonden budget aanvragen? Dan hebt u voor uw kind een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit krijgt u vanzelf als u kinderbijslag aanvraagt bij de SVB.

Woonlandfactor

Woont uw kind in het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u in Nederland bent gaan werken en uw partner in het buitenland is gebleven? En zijn de kosten voor uw kind daar lager dan in Nederland? Dan krijgt u minder kindgebonden budget dan wanneer uw kind in Nederland zou wonen. Het vergelijken van landen en kosten noemen we de woonlandfactor.

De woonlandfactor geldt niet in de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Maar vaak wél als uw kind in een ander land woont. Wordt uw kinderbijslag berekend met de woonlandfactor? Dan is dat ook zo bij uw kindgebonden budget. Download de tabel van woonlandfactor en kindgebonden budget voor het land van uw kind.

Hoe zit het met Nederlandse en buitenlandse toeslagen voor uw kind?

Woont uw partner in het buitenland? Dan krijgt u misschien ook buitenlandse toeslagen voor uw kind. De belastingdienst kijkt dan naar de Nederlandse én de buitenlandse toeslagen. Op deze manier berekent de belastingdienst op hoeveel u recht heeft.

Hoe vraag ik het aan?

Kindgebonden budget hoeft u niet zelf aan te vragen als u al een toeslag van de belastingdienst krijgt. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op heeft.

Krijgt u geen bericht en denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget? Dan kan Bab dit voor u aanvragen. De ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, moet dit doen.