Waar vind ik mijn burgerservicenummer (BSN)?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat meestal op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid. Daarnaast vindt u het BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.

BSN op Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

U kunt uw burgerservicenummer meestal vinden op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland.

BSN online opzoeken via MijnOverheid

U kunt uw BSN online opzoeken via MijnOverheid. U logt in met uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel. Na het inloggen klikt u op Identiteit. Vervolgens klikt u door naar uw persoonsgegevens.

BSN op zorgpas

Op een Nederlandse zorgpas vindt u het nummer meestal bij BSN of Personal identification number.