Telefoon opnemen

Telefonisch advies

Bab vindt het belangrijk, dat de informatie die u krijgt duidelijk voor u is. Termen en begrippen kunnen verwarring veroorzaken. Soms kan een antwoord voor uw gevoel tegenstrijdig overkomen. Geef aan wanneer u iets niet begrijpt. Uw adviseur neemt graag de tijd om het u uit te leggen.

Iedere situatie is uniek

Bab begrijpt dat ieder persoon anders is en dat geldt ook voor uw situatie. Bovendien zijn de belastingwetten en afspraken tussen landen regelmatig aan verandering onderhevig. Om die reden zal uw belastingadviseur voordat het telefoongesprek plaats vindt, eerst grondig naslagwerk moeten verrichten.

Het is daarom van groot belang dat u bij de aanvraag van de offerte uw vraag met bijbehorende leefsituatie zo duidelijk mogelijk omschrijft. Op die manier kan Bab u tijdens het telefonisch consult de informatie geven die op u van toepassing is.

Het telefoongesprek

Nadat uw adviseur het onderzoek heeft afgerond, plant Bab met u een datum in voor het telefonisch consult. Tijdens het gesprek worden alle vragen en onderwerpen met betrekking tot de opdracht behandeld.

Bab vindt het belangrijk dat bij het afronden van het gesprek alles duidelijk is voor u. Termen en begrippen kunnen verwarring veroorzaken. Soms kan een antwoord zelfs voor uw gevoel tegenstrijdig overkomen. Geef aan wanneer u iets niet begrijpt. Uw adviseur neemt graag de tijd om het aan u uit te leggen.

Duur van het gesprek

De duur van het gesprek is afhankelijk van de complexiteit en aantal vragen die u bij de aanvraag van de offerte hebt gesteld. Houd er rekening mee dat het gesprek 30 minuten tot een uur kan duren.

Het kan soms zijn dat uw adviseur verwacht meer tijd voor het gesprek nodig te hebben. U wordt dan bij het maken van de belafspraak hierover ingelicht. Op die manier kunt u bij de eigen planning rekening hiermee houden.

Welke vragen worden beantwoord?

Tijdens het telefoongesprek, behandelt Bab alle vragen die aan uw opdracht zijn gekoppeld. (Nieuwe) vragen die buiten de opdracht vallen, worden tijdens het gesprek niet beantwoord. Hiervoor kunt u een nieuwe offerte laten opmaken.  Lees meer onder de titel ‘Aanvraag van de offerte en prijsbepaling

Hoe kunt u zich voorbereiden

Tijdens het gesprek krijgt u veel informatie te verwerken. U doet er dan ook goed aan om pen en papier klaar te hebben liggen. Zo kunt u alles na het consult nogmaals rustig terug lezen.

Na het gesprek

Aan de hand van de informatie die u tijdens het telefoongesprek hebt ontvangen, zult u nu veel zelf kunnen regelen. Maar voor een aantal zaken is wetskennis en juiste intepretatie nodig.

Een voorbeeld hiervan is het M-formulier. Dit kan een ingewikkelde zaak zijn waarbij u de juiste documenten bij diverse instanties moet aanvragen. Het invullen of aankruisen van een verkeerd vakje kan soms grote financiele gevolgen hebben.

Komt u er niet helemaal uit of heeft u hulp nodig, dan staat Bab natuurlijk altijd voor u klaar.

Aanvraag van de offerte en prijsbepaling

Iedere situatie is uniek. Wetten en afspraken (tussen landen) zijn continu in verandering. Daarom is het belangrijk dat Bab voor het beantwoorden van uw vragen grondig naslagwerk doet. Zo weet u zeker dat u ‘up to date’ en goed geinformeerd bent.

Wilt u het meeste uit het telefonisch consult halen, dan doet u er goed aan om uw vragen en bijbehorende situatie duidelijk te omschrijven.

De prijs van de offerte wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van de vragen en de tijd die nodig is om deze te beantwoorden. Vragen die niet aan de opdracht zijn gekoppeld, worden tijdens het gesprek niet beantwoord. Hiervoor kunt u een nieuwe offerte laten opmaken.

Belangrijke informatie over de belafspraak

Na betaling van de factuur plant Bab per e-mail een belafspraak met u in. Vervolgens wordt u op het aangegeven tijdstip door de adviseur gebeld.

U heeft een Europees telefoonnummer

Wanneer u gebruik maakt van een Europees telefoonnummer, brengt Bab geen extra administratiekosten in rekening.

U heeft geen Europees telefoonnummer

Maakt u gebruik van een niet Europees telefoonnummer, dan biedt Bab een kostenloos aan uw telefoonnummer gekoppeld alternatief aan. In alle andere gevallen worden er extra belkosten in rekening gebracht.

Belafspraak verzetten

U kunt 1 keer kostenloos een belafspraak verzetten. De voorwaarde is dat u ten minste 48 uur van te voren Bab hierover inlicht. Dit kunt u doen via info@belastingadviesbuitenland.nl

Niet nakomen van de belafspraak

Indien u de belafspraak niet tijdig verzet of nakomt, worden er administratiekosten in een aparte factuur in rekening gebracht. Pas na betaling van deze factuur wordt er een nieuwe afspraak ingepland.

Beeldbellen (‘Meets’, ‘Teams’, etc.)

In verband met gegevensbescherming, privacy en werkcomfort van onze medewerkers is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van ‘Meets’, ‘Teams’ of andere vorm van beeldbellen.

Meer informatie over de offerte, betalingen en belafspraken vindt u onder ‘FAQ’ op de website van Bab – belastingaviesbuitenland.nl

Bab – Belastingadviesbuitenland.nl is nu ook te vinden in het online magazine van ‘Back to basic Sweden‘.

You cannot copy content

Scroll to Top