Wat zijn de voorwaarden om kindgebonden budget te ontvangen?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van uw gezin.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget

Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag meer voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen. Op de website van de SVB leest u de voorwaarden. U hoeft dit niet zelf te regelen. De SVB beoordeelt of u recht kunt hebben op kindgebonden budget zonder dat u kinderbijslag krijgt. Als dat zo is, geeft de SVB dit aan ons door.

U krijgt vanzelf bericht

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op is. Krijgt u geen bericht en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het kindgebonden budget aanvragen.

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels.

logo Bab - Belastingadvies buitenland

De belastingadviseur bij emigreren, pensioen en overheidszaken

Bron: belastingdienst.nl

You cannot copy content

Scroll to Top